بی سانسور

حماقت

من می‌نویسم از احساساتی حالا چسبناک شده‌اند. احساسات واقعی‌ام

ادامه مطلب »