جمله نویسی

دفتر

دفترها همه سفید مانده‌اند. دفتر پیراهن سفیدی‌ست که باید

ادامه مطلب »