آخرین مطالب

پنج داستانک

پیشرفت مردم می‌دیدند، روز به روز خانه زندگی‌اش مجلل‌تر می‌شود. می‌گفتند کارش گرفته است. می‌گفتند دیگر غمی ندارد. تا اینکه مامور با حکم جلب به در خانه‌اش آمد. پشت‌سر

روز موش خرما

ما تنها با یک شخصیت مواجه هستیم. قهرمان و ضد قهرمان تنها یک نفر هستند. گزارشگر هواشناسی که در یک روز تکراری گیر افتاده است. در ابتدای فیلم او

حرف بزن

آدم‌ها وقتی حرف نمی‌زنند، تمام برداشت ما از رفتارشان نشأت می‌گیرد. گاهی وقت‌ها با خود می‌گوییم: «شاید برایش آدم مهمی نیستم که با من حرفی نمی‌زند.» اما آیا آدم‌هایی

خوشحالی چیه؟

یعنی خندیدن تا مرز درد گرفتن گونه‌ها. یعنی توجه به هر چیز کوچکی که زیبایی خاص خودش را دارد. یعنی دیدن حال خوب اطرافیان. یعنی انجام دادن کاری که

صدا

صدای جاروبرقی از تمیزی برق می‌زند. صدای چک چک ظرف شسته شده از آب‌ریز می‌آمد. صدای آژیر پلیس ماشین‌ها را کنار می‌زد. صدای سکوت در تنهایی‌اش پیچید. صدای کتک‌کاری