آخرین مطالب

ابرهای گذری

امروز یک فرودین بود. باران رگباری می‌بارید. اما ابرها ماندنی نبودند. آمده بودند که گذری رد شوند. بارانی از پس ابرها با خورشیدی که می‌درخشید. گاهی باران. گاهی آفتاب.

پیام تبریک

۱ پای کوبان خنده بر لب جامه‌ی نو پوشیده زمین وقت آن است برخیزی باز کنی پنجره را دمی تازه برگیری و شریک لبخند زمین باشی نوروزت مبارک ۲

پنج داستانک

اتاق تاریک کسی کسی را نمی‌دید. صاحب‌خانه پسرش را به جای دزد زیر مشت و لگد گرفت. دزد از ترس زد و خورد فرار کرد. پسر هم یاد گرفت

تلاش بیشتر

بارها از تلاش حرف زدم اما فقط حرف زدم. نمی‌شود تنها با گفتن تلاشم را می‌کنم، نتیجه‌ای گرفت. امروز به الی گفتم: «از کم تلاش کردن خسته شدم.» نمی‌دانم

سال جدید

تو را باید به هر طریقی دریافت. خاک آب آتش هوا تو عنصری. عنصر حیاتی این جهان. اما نمی‌دانی. گمان نمی‌کنی. هیچ گمان نمی‌کنی. با خود می‌گویی چه شده

تشویق کردن

«تو کارت رو خوب داری انجام می‌دی. آفرین. ادامه بده.» تشویق کردن فقط برای بچه‌ها نیست. هر کسی نیاز دارد بشنود که کارش قابل تحسین است. خیلی بهتر می‌شود