آخرین مطالب

درخت، ماه

۱ نور روی درخت‌ها پیانو می‌نوازد دست‌های باد شاخه‌ها را تکان می‌دهد یک درخت هزاران رقصنده دارد هزاران برگ که اگر پاییز باشد سرخوشانه فرو می‌ریزند ۲ باید دستی

هفت داستانک

سطل آشغال تمام وسایل خانه‌اش داخلش بود. باید قبل از اینکه شهرداری بیاید و آن را خالی کند. وسایل بدردبخور را از داخلش بردارد. برای الان بیشترین چیزی که

سال ۱۴٠۳ بعد از درگذشت ۱۴٠۲

امروز پنجم فرودین سال هزار چهارصد و سه است و در واقع پنج روز از اول سال گذشته است. امسال قرار بود چه کاری را شروع کنم؟ نکند هنوز

آناتومی یک سقوط

«آرزو می‌کردم ای کاش اینا رو نمی‌فهمیدی، که بتونی یه خورده بیشتر بچه بمونی.» یک خانواده متشکل از زن و شوهر که هر دو نویسنده هستند و پسری نابینا که

لنز دوربین

عکس می‌گیریم. پشت سر هم عکس می‌گیریم تا بلکه یکی خوب از آب دربیاید. سخت است. در هر کدام یکی از ما بد افتاده است یا نور کافی نبوده

بهار

بهار نه گرم است نه سرد. بهار را گل‌چین کرده‌ام. بهار یک خوشامدگویی حسابی می‌خواهدـ بهار حتا اگر یک روز باشد می‌ارزد. بهار می‌شد هر وقت نامش را صدا